Počet dní medzi dvoma dátumami

Zadajte dátum vo formáte ISO-8601: RRRR-MM-DD. Alebo kliknite na pole a vyberte dátum v kalendári.


štart:
stop:
 
Výsledok: [deň]

Pridať (alebo odčítať)do dátumu

štart:
 
rok:
mesiac:
týždeň:
deň:
  =
 
Výsledok: .