Timein.org - Kontakt

Ak máte otázku ohľadom timein.org webové stránky, prečítajte si prosím "o" a stránka "Podmienky" prvý. Môžete nájsť odpoveď tu. V ostatných prípadoch, môžete sa obrátiť na správcu webu vyplnením kontaktného formulára (formulár k dispozícii len v anglickej verzii):

Contact (English)